NG Kerk Soutpansberg

Ons heet u hartlik welkom in ons Gemeente

Let asseblief daarop dat geen selfoon nommers op hierdie webblad gepubliseer word nie,
indien u ‘n selfoonnommer van enige van die lidmate wil bekom, kontak gerus die Kerkkantoor by 079 116 1700.