Enige belangrike nuusgebeure?

Indien u ENIGE nuusgebeure het wat u graag met ons wil deel stuur dit asseblief deur aan Nico Lotter, deur gebruik te maak van HIERDIE VORM. Nico sal u kontak indien verdere besonderhede benodig word.