Basaar 1 Jun 2019

Ons jaarlikse basaar het op 1 Junie 19 weer plaasgevind, dit was ‘n doolhof van bedrywighede en ‘n ieder en elkeen het dit baie geniet. Ons het lekker geëet, gedrink, gekuier, gespeel en net die dag geniet. Dankie aan al die besoekers wat die dag saam met ons deurgebring het. Dit was voorwaar ‘n atmosfeer om oor te vertel. Baie dankie aan almal in die gemeente wat verseker het dat dit ‘n reause sukses was. Dankie almal.
Hou asseblief die blad dop vir foto’s wat binnekort sal volg.