web analytics
Indien u 'n lid is van NG Gemeente Soutpansberg en 'n besigheid bestuur of besit KLIK HIER om op hierdie blad te adverteer

Ons Ondersteuningspanne

Betrekking Naam                                 Telefoon Nommer
Leraar Ds. Etienne van Staden (015) 516 – 0455
Saakgelastigde Hermari Venter (015) 516 – 4366
Koster Magda Strydom (015) 516 – 4161
Ouderlinge (015) 516 – 4366
Diakens Carno Smith (015) 516 – 4366
Damesaksie Voorsitter Sannie-Esther van Staden (015) 516 – 4366
Jeug Heine en Leonie de Jager (015) 516 – 4366
Eva’s Tannie Sonia (015) 516 – 4366 
Spasie vir hierdie webwerf word goedgunstelik voorsien deur My Vriend Webdienste.